Cloud Computing CenterUncategorised

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Prostredníctvom Power BI dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát. Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI).

Naimportované a prepojené údaje dokážeme vizuálne prostredníctvom rôznych typov vizuálizácií a tak vytvárať užitočné a praktické dashboardy.

Učebné osnovy kurzu:

 • Úvod do Power BI
  • Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI
   • Práca s dátami
   • Práca s dátovým modelom
   • Práca s reportami
  • Inštalácia Power BI
  • Import a úprava dát
  • Import dát
   • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
   • Úprava údajov
   • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
  • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
   • Pridanie údajov do dátového modelu
   • Tvorba dátového modelu
   • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli
   • Výpočty v Power BI
  • Úvod do jazyk DAX
   • Syntax jazyka
   • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
   • Ukážka vybraných ďalších funkcií (IF, CALCULATE)
  • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov
  • Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom rôznych druhov reportov
  • Generovanie reportu v podobe kontingenčnej tabuľky
  • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
   • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
   • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu
  • Zdieľanie Power BI

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Microsoft Access je jednoduchý a používateľsky prívetivý nástroj na vytváranie počítačových databáz.

Vytvorené údaje sa automaticky ukladajú do SQL databázy, kde okrem vysokej bezpečnosti môžeme oveľa rýchlejšie a efektívnejšie robiť výbery údajov (narozdiel od Microsoft Excel).

Používatelia ocenia možnosť vytvárania interaktívnych formulárov a tlačových zostáv, čím sa značne zrýchli práca pri narábaní a prezentácii zaznamenaných údajov.

Access rovnako ponúka exporty a importy údajov z Microsoft Excel, čím používateľovi zaručuje ich dodatočnú úpravu v najznámejšom tabuľkovom kalkulátore.

Učebné osnovy kurzu:

 • Terminológia
 • Charakteristika databázových systémov
 • Princíp relačnej databázy
 • Rozdiel medzi Microsoft Excel a Microsoft Access
 • Čo je SQL
 • Návrh databáz – aké zásadné princípy pri tvorbe databáz fungujú
 • Objekty databázy
 • Tabuľka – ako podstata celej databázy
 • Dotaz – význam, použitie
 • Formulár – vytvorenie, vzhľad
 • Zostava – spôsoby vytvorenia
 • Tabuľky databázy
 • Vytvorenie tabuľky pomocou návrhového alebo údajového zobrazenia
 • Vytváranie polí a ich typov, rozdiel medzi jednotlivými typmi
 • Popis a hárok vlastností polí
 • Nastavenie primárneho kľúča
 • Vkladanie a úprava údajov v tabuľke
 • Filtrovanie údajov – ich výhody/nevýhody oproti dotazom
 • Vzťahy medzi tabuľkami
 • Úloha primárneho cudzieho kľúča
 • Princíp a zmysel prepájania tabuliek
 • Popis vzťahov (relácií) medzi tabuľkami, typy relácií 1:1, 1:N, N:M
 • Implementácia referenčnej integrity
 • Vlastnosti prepojení
 • Dotaz
 • Tvorba dotazov (výberov) z existujúcich dát v Microsoft Access
 • Výhody a nevýhody oproti „bežnému“ filtrovaniu dát v tabuľke
 • Vytvorenie tabuľky pomocou Dotazu
 • Tvorba výberových výrazov
 • Popis vhodných typov dotazov aké sú výberový, pridávací, aktualizačný, krížový, odstraňovací, SQL
 • Použitie kritérií a parametrov na zefektívnenie výberu dát z tabuliek
 • Implementácia funkcie (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, atď.) v dotaze
 • Formuláre
 • Vytvorenie používateľsky jednoduchého formulára pomocou sprievodcu
 • Pokročilejšie vytvorenie formulárov v návrhovom zobrazení
 • Popis vlastnosti formulára
 • Úprava formulára a jeho personalizácia – vhodné umiestnenie prvkov formulára
 • Zostavy
 • Vytvorenie tlačových zostáv pomocou asistenta a návrhového zobrazenia
 • Úprava zostavy po vizuálnej a obsahovej stránke (doplnenie loga spoločnosti, hlavičky a päty, číslovanie zostavy)
 • Tlač zostavy
 • Export a import dát
 • Exportovanie údajov programu Access do programu Excel
 • Pripojenie na údaje programu Access z programu Excel
 • Importovanie údajov programu Excel do programu Access
 • Práca s údajmi programu Excel v programe Access
 • Ďalšie možnosti exportu/import dát do formátu typu Microsoft Word, textový súbor, súbor XML, databázy ODBC, dokument HTML a podobne

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Vhodné pre všetkých záujemcov o tvorbu dynamických webových stránok (spracovanie formulárov, ukladanie a výber dát z databázy). Kurz sa zameriava na najznámejší skriptovací jazyk PHP a najrozšírenejšiu databázu MySQL.

 

Vstupné požiadavky:

Práca so skriptovacím jazykom HTML, príp. CSS (v ponúke máme aj tento kurz).

 

Učebné osnovy kurzu:

 • Čo je PHP
 • Rozdiel medzi statickou a dynamickou webovou stránkou
 • Inštalácia lokálneho servera XAMPP
 • Výber a popis vhodného vývojárskeho prostredia
 •  Založenie projektu
 •  Spustenie projektu na lokálnom serveri
 • Čo sú premenné
 • Platnosť premenných (lokálne, globálne)
 • Výrazy a operátory
 • Tvorba polí
 • Jednorozmerných
 • Viacrozmerných
 • Napĺňanie a ďalšie spracovanie údajov (výpis, zoraďovanie)
 • Podmienky - IF
 • Cykly
 • Cyklus s pevným počtom opakovaní FOR
 • Cyklus s uzavretým počtom opakovaní – FOREACH
 • Cyklus kým podmienka platí – WHILE
 • Cyklus s vyhodnotením podmienky na konci – DO WHILE
 • Objektové programovanie
 • Objekty a triedy
 • Metódy a vlastnosti objektov
 • Ukážka kódov – príkladov metód nad objektami
 • Spracovanie formulárov
 • spracovanie parametrov prostredníctvom POST, GET

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - pred školeniami pracoval ako Java a PHP programátor (referencie: www.LacneUbytovanie.sk)

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Vhodné pre všetkých záujemcov o tvorbu webovej stránky tak ako sa to v bežnej praxi robí. Účelom kurzu je oboznámiť účastníka s hypertextovým jazykom HTML a kaskádovými štýlmi CSS. Obidva jazyky tvoria základ každej webovej stránky – HTML po obsahovej stránke a CSS po grafickej stránke.

Učebné osnovy kurzu:

 • Práca s (X)HTML kódom
 • História jazyka, rozdiel medzi verziami
 • Štruktúra a logika stránky v (X)HTML
 • Čo je tag (párový, nepárový)
 • Formátovanie textu a odsekov
 • Nadpisy H1 až H6
 • Práca s obrázkami
 • Použitie blokových elementov DIV
 • Tvorba tabuľky
 • Tvorba formulárov
 • Hypertextové odkazy (na webovú stránku, súbor, e-mail)
 •  Zoznamy
 • Číselné
 • Odrážkové
 •  Popis ďalších dôležitých tagov s praktickými ukážkami
 • Validácia HTML
 • Úvod do CSS
 •  Vzťah medzi (X)HTML a CSS
 •  Vkladanie CSS štýlu do (X)HTML stránky
 • Priamo na stránke
 • Do súboru
 •  Práca s triedami a identifikátormi
 •  Rozdiel medzi blokovými (DIV, P, ...) a riadkovými elementami (SPAN)
 •  Praktická ukážka formátovanie rôznych (X)HTML tagov pomocou CSS
 • Praktická úloha na tvorbu webovej stránky
 • Štruktúra stránky
 • Hlavička
 • Menu
 • Obsah
 • Pätka
 •  Vzhľad stránky
 • Dvojstĺpcový
 • Trojstĺpcový
 • Ako sprístupniť hotovú stránku na internete
 • Čo je to doména a webhosting
 • Ako vybrať správneho poskytovateľa webových služieb
 • Práca s FTP
 • Princíp FTP
 • Kopírovanie stránky na server
 • Použitie jednoduchých programových prvkov cez JavaScript, JQuery a PHP
 • Krátky popis fungovania a praktická ukážka
 • Odkazy na vhodné zdroje na internete
 • Diskusia

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - pred školeniami pracoval ako Java a PHP programátor (referencie: www.LacneUbytovanie.sk)

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu ukázať ako pracovať s profesionálnym grafickým programom Adobe Photoshop so zameraním na zvládnutie základných úkonov v tomto programe ako je základná úprava obrázka, použitie jednoduchých efektov, tvorba jednoduchého letáka a fotomontáže.

Učebné osnovy kurzu:

 • Popis prostredia Adobe Photoshop
 • Panel s nástrojmi
 • Dôležitosť jednotlivých okien (história, vrstvy, ...)
 • Práca s obrázkom
 • zväčšenie/zmenšenie, orezanie, kopírovanie, klonovanie obrázku, tlačidlo čarovné laso, atď. – popis najpoužívanejších nástrojov v programe
 • Práca s textami
 • Práca s vrstvami
 •  tvorba, pomenovanie, odstránenie a dôležitosť vrstiev
 • Práca s efektami
 •  Ukážka najzaujímavejších efektov (blur efekt, ostrosť, rozostrenie)
 • Praktické cvičenia na základe priania účastníkov kurzu
 • Príprava krátkeho letáka
 • Príprava jednoduchej fotomontáže
 • Export obrázka
 • Zmena veľkosti
 • Základné informácie o typoch obrázkov a rozdiely medzi nimi /psd, jpg, png, gif/
 • Odporúčané veľkosti obrázkov, kvalita obrázka (DPI, PPI)
 • Dôležité odkazy

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Počas štúdia vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktoré sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov