Cloud Computing CenterHodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Po niekoľkoročných skúsenostiach so školeniami v Microsoft Excel môžem napísať, že so spoločnosťami na školeniach riešime hlavne nasledovné situácie:

1. Scenár: 

 

Máme dvoch zamestnancov Petra a Juraja. Juraj môže denne robiť max. 4 hod. Peter môže denne robiť max. 8 hod. Juraj spraví za 1 hod. 3 kusy tovaru. Peter spraví za 1 hod. 2 kusy tovaru. Mesačný pracovný limit pre Juraja je max. 80 hod. Mesačný pracovný limit pre Petra je max. 160 hod. Juraj za 1 kus vyrobeného tovaru dostane 4€, Peter za 1 kus vyrobeného tovaru dostane 5€. Potrebujeme spolu za mesiac vyrobiť 500 kusov tovaru. Koľko hodín za mesiac pridelíme Petrovi a Jurajovi, aby naša spoločnosť mala čo najmenšie náklady?

Riešenie: Použitie Riešiteľa

2. Scenár:

Máme tabuľku projektových koordinátorov, ktorí majú pridelený rozpočet, rozpis doterajších nákladov, rozsah zákazky, dátum, atď. tak ako vyzerá napr. nasledovná tabuľka:

Kontigenčná tabuľka - vstupné údaje - IT lektor Mgr. Ján Žitniak

Zaujíma nás aké majú celkové doterajšie náklady a celkový pridelený rozpočet podľa jednotlivých projektových koordinátorov. Zároveň chceme zobraziť celkový sumár podľa kvartálov v roku doplnený o DPH.

Riešenie: Použitie Kontingenčných tabuliek

3. Scenár:

Máme dve tabuľky údajov - cenníky. Prvý cenník je cenník poskytovaný veľkoobchodom. My ako miestni predajcovia potrebujeme pôvodné ceny navýšiť o maržu a zároveň ponúkať iba niektoré produkty.

Riešenie: Použitie VLOOKUP

4. Scenár:

V Exceli použijeme výpočty, ktoré chceme pred ostatnými používateľmi ukryť. Ostatní používatelia nemajú oprávnenie na čítanie a odkrytie týchto údajov.

Riešenie: Použitie Zamknutie buniek a Zabezpečenia hárka

5. Scenár:

Ostatným používateľom sprístupnime iba niektoré bunky na zapisovanie údajov, resp. obmedzíme ich, aby nedokázali vymazať z tabuľky dôležité údaje

Riešenie: Použitie Zamknutie buniek a Zabezpečenia hárka

6. Scenár:

Chceme obmedziť vkladanie údajov do bunky tak, aby bolo možné vložiť údaje v rozsahu od do, ináč vypíše chybovú hlášku. Ďalej chceme napr. obmedziť zadávanie údajov v stĺpci tak, aby používateľ nemohol zadať už raz zadanú hodnotu.

Riešenie: Použitie Overenie údajov

7. Scenár:

Máme tabuľku zamestnancov rozdelenú podľa pohlavia. Okrem pohlavia pracujeme s údajmi ako sú vek, dátum narodenia, smena, atď. Chceme zistiť koľko žien pracuje vo firme narodených pred rokom 1970. Zároveň chceme zistiť ich priemerný vek.

Riešenie: Použitie filtra a funkcie SUBTOTAL

8. Scenár:

Sledujeme výkon zamestnancov, ktorí napr. majú denne vyrobiť určité množstvo výrobkov. Pomocou Excelu chceme odlíšiť tých, ktorí nesplnili normu.

Riešenie: Použitie podmieneného formátovania

9.Scenár:

Máme zákazníkov, ktorí odoberajú veľké množstva tovaru (napr. viac ako 100 kusov mesačne). Takých zákazníkov si vážime a chceme im preto dať zľavu. Tím, ktorí odoberajú malé množstva zľavu neposkytneme.

Riešenie: Použitie funkcie IF

10. Scenár:

Zdrojová tabuľka obsahuje údaje, ktoré chceme použiť v našej tabuľke, ale takým spôsobom, že ak dôjde k zmene primárnych údajov, tak tie nemusíme znovu kopírovať, pretože dôjde k automatickej aktualizácii

Riešenie: Prilepiť špeciálne 

Ak máte akýkoľvek typ na ďalší scenár, tak prosím píšte do komentárov nižšie.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Počas štúdia vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktoré sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov