Cloud Computing CenterHodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Po niekoľkoročných skúsenostiach so školeniami v Microsoft Excel môžem napísať, že so spoločnosťami na školeniach riešime hlavne nasledovné situácie:

1. Scenár: 

 

Máme dvoch zamestnancov Petra a Juraja. Juraj môže denne robiť max. 4 hod. Peter môže denne robiť max. 8 hod. Juraj spraví za 1 hod. 3 kusy tovaru. Peter spraví za 1 hod. 2 kusy tovaru. Mesačný pracovný limit pre Juraja je max. 80 hod. Mesačný pracovný limit pre Petra je max. 160 hod. Juraj za 1 kus vyrobeného tovaru dostane 4€, Peter za 1 kus vyrobeného tovaru dostane 5€. Potrebujeme spolu za mesiac vyrobiť 500 kusov tovaru. Koľko hodín za mesiac pridelíme Petrovi a Jurajovi, aby naša spoločnosť mala čo najmenšie náklady?

Riešenie: Použitie Riešiteľa

2. Scenár:

Máme tabuľku projektových koordinátorov, ktorí majú pridelený rozpočet, rozpis doterajších nákladov, rozsah zákazky, dátum, atď. tak ako vyzerá napr. nasledovná tabuľka:

Kontigenčná tabuľka - vstupné údaje - IT lektor Mgr. Ján Žitniak

Zaujíma nás aké majú celkové doterajšie náklady a celkový pridelený rozpočet podľa jednotlivých projektových koordinátorov. Zároveň chceme zobraziť celkový sumár podľa kvartálov v roku doplnený o DPH.

Riešenie: Použitie Kontingenčných tabuliek

3. Scenár:

Máme dve tabuľky údajov - cenníky. Prvý cenník je cenník poskytovaný veľkoobchodom. My ako miestni predajcovia potrebujeme pôvodné ceny navýšiť o maržu a zároveň ponúkať iba niektoré produkty.

Riešenie: Použitie VLOOKUP

4. Scenár:

V Exceli použijeme výpočty, ktoré chceme pred ostatnými používateľmi ukryť. Ostatní používatelia nemajú oprávnenie na čítanie a odkrytie týchto údajov.

Riešenie: Použitie Zamknutie buniek a Zabezpečenia hárka

5. Scenár:

Ostatným používateľom sprístupnime iba niektoré bunky na zapisovanie údajov, resp. obmedzíme ich, aby nedokázali vymazať z tabuľky dôležité údaje

Riešenie: Použitie Zamknutie buniek a Zabezpečenia hárka

6. Scenár:

Chceme obmedziť vkladanie údajov do bunky tak, aby bolo možné vložiť údaje v rozsahu od do, ináč vypíše chybovú hlášku. Ďalej chceme napr. obmedziť zadávanie údajov v stĺpci tak, aby používateľ nemohol zadať už raz zadanú hodnotu.

Riešenie: Použitie Overenie údajov

7. Scenár:

Máme tabuľku zamestnancov rozdelenú podľa pohlavia. Okrem pohlavia pracujeme s údajmi ako sú vek, dátum narodenia, smena, atď. Chceme zistiť koľko žien pracuje vo firme narodených pred rokom 1970. Zároveň chceme zistiť ich priemerný vek.

Riešenie: Použitie filtra a funkcie SUBTOTAL

8. Scenár:

Sledujeme výkon zamestnancov, ktorí napr. majú denne vyrobiť určité množstvo výrobkov. Pomocou Excelu chceme odlíšiť tých, ktorí nesplnili normu.

Riešenie: Použitie podmieneného formátovania

9.Scenár:

Máme zákazníkov, ktorí odoberajú veľké množstva tovaru (napr. viac ako 100 kusov mesačne). Takých zákazníkov si vážime a chceme im preto dať zľavu. Tím, ktorí odoberajú malé množstva zľavu neposkytneme.

Riešenie: Použitie funkcie IF

10. Scenár:

Zdrojová tabuľka obsahuje údaje, ktoré chceme použiť v našej tabuľke, ale takým spôsobom, že ak dôjde k zmene primárnych údajov, tak tie nemusíme znovu kopírovať, pretože dôjde k automatickej aktualizácii

Riešenie: Prilepiť špeciálne 

Ak máte akýkoľvek typ na ďalší scenár, tak prosím píšte do komentárov nižšie.

PLÁNOVANÉ ONLINE KURZY
Automatizácia práce v Exceli  04.05. a 05.05.2021 o 14.00-16.30 
Prihláška a bližšie info kliknutím sem.

   Tvorba pútavých prezentácii v PREZI 11.05. a 12.05.2021 o 14.00-16.30

   Prihláška a bližšie informácie klikutím sem.

Tvorba interaktívnych testov v PowerPointe 06.05. a 13.05.2021 o 14.00-16.30
Prihláška a bližšie informácie kliknutím sem.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktoré sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov