Cloud Computing CenterHodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

V Exceli 2016 bola predstavená nová funkcia IFS, ktorá (konečne!) odstránila chaos vo vnorených funkciách IF. Nahlas premýšľam, prečo nebola predstavená oveľa skôr, značne by urýchlila vyplňovanie podmienok a ich zodpovedajúcich odpovedí.

Funkciu IFS použijeme v prípade ak potrebujeme v bunke rozhodnúť podľa viacerých kritérií. V bežnej funkcii IF na základe podmienky vypíše odpoveď, ktorá "prislúcha" podmienke, ktorá je splnená alebo odpoveď, ktorá sa vykoná, ak podmienka splnená nie je. Odpoveď môže byť napr. text (splnená norma, nesplnená norma), číslo, vzorec alebo odkaz na nejakú bunku. 

Problém môže nastať v prípade, ak potrebujeme vypísať viac než dve odpovede, resp. chceme použiť viac než jednu podmienku. Zoberme si napr. nasledujúci príklad, kde chceme vypísať Hodnotenie (do bunky C2) na základe jeho získaných bodov (bunka B2). V stĺpci D a E vidíme legendu podľa ktorej sa bude Excel riadiť.

Tabuľku si môžete skopírovať do Excelu klasickým spôsobom (napr. cez CTRL+C a CTRL+V).

Meno študenta Body Hodnotenie Skóre Hodnotenie
Zuzana Pekná 90 A 90 a viac A
      80 - 89 B
      70 - 79 C
      60 - 69 D
      50 - 59 E
      Menej než 60 F

 

Prostredníctvom jednoduchého IF by sme dokázali vypísať konkrétne hodnotenie iba pre jedno skóre (napr. viac než 90 bodov), v opačnom prípade by sme dostali všeobecnú odpoveď. My však potrebujeme získať konkrétnu odpoveď pre akékoľvek skóre. No a na to nám pomôže IFS. Po vložení funkcie IFS do formulára vyplníme nasledujucim spôsobom:

Logical_test1– obsahuje podmienku (výraz), ktorú vyhodnocujeme. Obyčajne je to porovnávanie obsahu bunky s konkrétnou hodnotou s použitím výpočtového operátora porovnávania (napr. >, <, >=, <=, =, <>)

Value_if_true1 – je odpoveď (textová, číselná alebo vo forme vzorca), ktorá sa zobrazí v prípade ak je podmienka v Logical_test1 splnená

Logical_test2– nepovinný argument, ktorý obsahuje podmienku. Jedná sa o rovnaký princíp ako pri Logical_test1

Value_if_true2 – je odpoveď (textová, číselná alebo vo forme vzorca), ktorá sa zobrazí v prípade ak je podmienka v Logical_test2splnená

Poznámka

Logických testov a podmienok vo funkcii IFS môže byť až 127.

V našom prípade sme do bunky C2 vyplnili argumenty funkcie nasledovne:

funkcia ifs nahradzuje if 02

funkcia ifs nahradzuje if 01

Dávajte pozor na to, že funkcia IFS je dostupná od verzie Microsoft Excel 2016 a vyššie. V prípade ak v 2016-tke neexistuje, nezabudnite si Excel aktualizovať.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktoré sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov