Cloud Computing CenterHodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

V nasledujúcich riadkoch si v skratke predstavíme na čo slúžia Power Query, Power Pivot, Power View a 3D mapy. Na začiatku si povieme niečo o Power Pivot.

Power Pivot sa prvýkrát objavil v Microsoft Excel 2010 ako (bezplatný) doplnok (odkaz na stiahnutie pre verzie Excel 2010 a 2013 nájdete na adrese https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg413462(v=sql.110).aspx) a od verzie 2016 je Power Pivot štandardnou súčasťou vybraných verzií Excel 2016 a to Office 365 ProPlus, Office Professional Plus, Excel 2016 (ako samostatne inštalovanou aplikáciou) a po novom aj v Office 2016 Professional.

Niekoľko jednoznačných výhod, ktoré ponúka Power Pivot:

    • Možnosť naimportovať nieľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (import zabezpečuje Power Query, ktorý je taktiež štandardnou súčasťou Excel 2016 a nájdeme ho v karte Údaje > Nový dotaz /Data > New Query/). Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions)

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 01

  • PowerPivot ponúka rýchlu analýzu a výpočty aj pri veľkom množstve dát (milióny riadkov), tak akoby pracoval iba s niekoľkými
  • Možnosť importovania a kombinovania rôznych zdrojov dát ako sú relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu
  • Bezpečnosť a správa - Power Pivot Management Dashboard sprístupňuje administrátorom možnosť monitorovať a spravovať zdieľané aplikácie jednotlivými používateľmi a zároveň zaistiť ich bezpečnosť, vysokú dostupnosť a výkon
  • Zároveň sprístupňuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions). Jedná sa o nový „vzorcový“ jazyk podobný bežným vzorcom a funkciám Excelu, ktorý dokáže sofistikovanejšie a komplexnejšie zoskupovať, počítať a analyzovať veľké množštvo dát

Ak by som to mal zhrnúť v skratke: Power Pivot, resp. Power Query, ktorý je štandardnou súčasťou Excel 2016 využijeme v prípade, že potrebujeme spracovať (napr. zjednodušene povedané vynechať prebytočné stĺpce alebo riadky, nahradiť desatinné bodky za čiarky, konsolidovať /zlúčiť/ údaje a pod.) efektívne veľké množstvo údajov (aj dávkovo bez nejakého významného zaťaženia Excelu). Tie následne môžeme prepojiť (vytvoriť relácie) prostredníctvom dátového modelu (to už zabezpečuje priamo Power Pivot). To pripomína prácu s databázami, ak máte skúsenosti s Microsoft Access, tak tu sa nájdete. Ide o to, aby sme v konečnom dôsledku nahradili tak trochu neflexibilný VLOOKUP.

powerpivot data model

V Power Pivot prepojených aj neprepojených údajoch dokážeme vytvoriť ďalšie výpočty vo forme výpočtových stĺpcoch (calculated fields) a mierky (measure). Konečným výsledkom sa stáva kontingenčná tabuľka, v ktorej urobíme dodatočné analýzy. 

Mierku môžeme ďalej využiť na ďalšiu analýzu a v kontingečnej tabuľke máme možnosť priradiť tzv. Kľúčový ukazovateľ výkonu (Key performance indicator - KPI). KPI predstavujú v prostredí Power Pivot vizuálne ukazovatele (farebné škály, šípky, kruhy) s ohľadom na očakávaný cieľ a rozsah sledovaných údajov.

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 05

Pekný vizuálny výstup spravíme prostredníctvom Power View. Power View ponúka možnosť interaktívneho skúmania, vizualizácie a prezentáciu údajov a napomáha tvoriť intuitívny report ad-hoc.

power view microsoft

Zdroj obrázka: http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0361.rs_5F00_CresAllUp.jpg

Príp. reprezentácie údajov naviazaných na geografické údaje je vhodnejšie používanie 3D mapy (čo je taktiež súčasťou verzie Excel 2016).

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 06

Zdroj obrázka: https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio4-jm67fYAhXNYVAKHTLlD_QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblogs.office.com%2Fen-us%2F2013%2F09%2F25%2Fpower-map-for-excel-earns-new-name-with-significant-updates-to-3d-visualizations-and-storytelling%2F&psig=AOvVaw2HwvQRJ-lHWcgdGzUCq89O&ust=1514933119574076

Vyzerá to tak, že Excel postupne nadobúda funkcionalitu známu z jednoduchých databáz ako je napr. Microsoft Access. Je to logický krok, ktorý výrazne zefektívni prácu s dátami, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Možno VLOOKUP čakajú horšie časy :).

Mnoho ďalších podrobných informácií môžete nájsť aj v mojej knihe Microsoft Office 2016 - Podrobná užívateľská příručka.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojim poslucháčom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktoré sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov