Cloud Computing CenterUncategorised

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Prostredníctvom Power BI dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát. Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI).

Naimportované a prepojené údaje dokážeme vizuálne prostredníctvom rôznych typov vizuálizácií a tak vytvárať užitočné a praktické dashboardy.

Učebné osnovy kurzu:

 • Úvod do Power BI
  • Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI
   • Práca s dátami
   • Práca s dátovým modelom
   • Práca s reportami
  • Inštalácia Power BI
  • Import a úprava dát
  • Import dát
   • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
   • Úprava údajov
   • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
  • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
   • Pridanie údajov do dátového modelu
   • Tvorba dátového modelu
   • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli
   • Výpočty v Power BI
  • Úvod do jazyk DAX
   • Syntax jazyka
   • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
   • Ukážka vybraných ďalších funkcií (IF, CALCULATE)
  • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov
  • Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom rôznych druhov reportov
  • Generovanie reportu v podobe kontingenčnej tabuľky
  • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
   • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
   • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu
  • Zdieľanie Power BI

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Microsoft Access je jednoduchý a používateľsky prívetivý nástroj na vytváranie počítačových databáz.

Vytvorené údaje sa automaticky ukladajú do SQL databázy, kde okrem vysokej bezpečnosti môžeme oveľa rýchlejšie a efektívnejšie robiť výbery údajov (narozdiel od Microsoft Excel).

Používatelia ocenia možnosť vytvárania interaktívnych formulárov a tlačových zostáv, čím sa značne zrýchli práca pri narábaní a prezentácii zaznamenaných údajov.

Access rovnako ponúka exporty a importy údajov z Microsoft Excel, čím používateľovi zaručuje ich dodatočnú úpravu v najznámejšom tabuľkovom kalkulátore.

Učebné osnovy kurzu:

 • Terminológia
 • Charakteristika databázových systémov
 • Princíp relačnej databázy
 • Rozdiel medzi Microsoft Excel a Microsoft Access
 • Čo je SQL
 • Návrh databáz – aké zásadné princípy pri tvorbe databáz fungujú
 • Objekty databázy
 • Tabuľka – ako podstata celej databázy
 • Dotaz – význam, použitie
 • Formulár – vytvorenie, vzhľad
 • Zostava – spôsoby vytvorenia
 • Tabuľky databázy
 • Vytvorenie tabuľky pomocou návrhového alebo údajového zobrazenia
 • Vytváranie polí a ich typov, rozdiel medzi jednotlivými typmi
 • Popis a hárok vlastností polí
 • Nastavenie primárneho kľúča
 • Vkladanie a úprava údajov v tabuľke
 • Filtrovanie údajov – ich výhody/nevýhody oproti dotazom
 • Vzťahy medzi tabuľkami
 • Úloha primárneho cudzieho kľúča
 • Princíp a zmysel prepájania tabuliek
 • Popis vzťahov (relácií) medzi tabuľkami, typy relácií 1:1, 1:N, N:M
 • Implementácia referenčnej integrity
 • Vlastnosti prepojení
 • Dotaz
 • Tvorba dotazov (výberov) z existujúcich dát v Microsoft Access
 • Výhody a nevýhody oproti „bežnému“ filtrovaniu dát v tabuľke
 • Vytvorenie tabuľky pomocou Dotazu
 • Tvorba výberových výrazov
 • Popis vhodných typov dotazov aké sú výberový, pridávací, aktualizačný, krížový, odstraňovací, SQL
 • Použitie kritérií a parametrov na zefektívnenie výberu dát z tabuliek
 • Implementácia funkcie (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, atď.) v dotaze
 • Formuláre
 • Vytvorenie používateľsky jednoduchého formulára pomocou sprievodcu
 • Pokročilejšie vytvorenie formulárov v návrhovom zobrazení
 • Popis vlastnosti formulára
 • Úprava formulára a jeho personalizácia – vhodné umiestnenie prvkov formulára
 • Zostavy
 • Vytvorenie tlačových zostáv pomocou asistenta a návrhového zobrazenia
 • Úprava zostavy po vizuálnej a obsahovej stránke (doplnenie loga spoločnosti, hlavičky a päty, číslovanie zostavy)
 • Tlač zostavy
 • Export a import dát
 • Exportovanie údajov programu Access do programu Excel
 • Pripojenie na údaje programu Access z programu Excel
 • Importovanie údajov programu Excel do programu Access
 • Práca s údajmi programu Excel v programe Access
 • Ďalšie možnosti exportu/import dát do formátu typu Microsoft Word, textový súbor, súbor XML, databázy ODBC, dokument HTML a podobne

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Vhodné pre všetkých záujemcov o tvorbu dynamických webových stránok (spracovanie formulárov, ukladanie a výber dát z databázy). Kurz sa zameriava na najznámejší skriptovací jazyk PHP a najrozšírenejšiu databázu MySQL.

 

Vstupné požiadavky:

Práca so skriptovacím jazykom HTML, príp. CSS (v ponúke máme aj tento kurz).

 

Učebné osnovy kurzu:

 • Čo je PHP
 • Rozdiel medzi statickou a dynamickou webovou stránkou
 • Inštalácia lokálneho servera XAMPP
 • Výber a popis vhodného vývojárskeho prostredia
 •  Založenie projektu
 •  Spustenie projektu na lokálnom serveri
 • Čo sú premenné
 • Platnosť premenných (lokálne, globálne)
 • Výrazy a operátory
 • Tvorba polí
 • Jednorozmerných
 • Viacrozmerných
 • Napĺňanie a ďalšie spracovanie údajov (výpis, zoraďovanie)
 • Podmienky - IF
 • Cykly
 • Cyklus s pevným počtom opakovaní FOR
 • Cyklus s uzavretým počtom opakovaní – FOREACH
 • Cyklus kým podmienka platí – WHILE
 • Cyklus s vyhodnotením podmienky na konci – DO WHILE
 • Objektové programovanie
 • Objekty a triedy
 • Metódy a vlastnosti objektov
 • Ukážka kódov – príkladov metód nad objektami
 • Spracovanie formulárov
 • spracovanie parametrov prostredníctvom POST, GET

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - pred školeniami pracoval ako Java a PHP programátor (referencie: www.LacneUbytovanie.sk)

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Vhodné pre všetkých záujemcov o tvorbu webovej stránky tak ako sa to v bežnej praxi robí. Účelom kurzu je oboznámiť účastníka s hypertextovým jazykom HTML a kaskádovými štýlmi CSS. Obidva jazyky tvoria základ každej webovej stránky – HTML po obsahovej stránke a CSS po grafickej stránke.

Učebné osnovy kurzu:

 • Práca s (X)HTML kódom
 • História jazyka, rozdiel medzi verziami
 • Štruktúra a logika stránky v (X)HTML
 • Čo je tag (párový, nepárový)
 • Formátovanie textu a odsekov
 • Nadpisy H1 až H6
 • Práca s obrázkami
 • Použitie blokových elementov DIV
 • Tvorba tabuľky
 • Tvorba formulárov
 • Hypertextové odkazy (na webovú stránku, súbor, e-mail)
 •  Zoznamy
 • Číselné
 • Odrážkové
 •  Popis ďalších dôležitých tagov s praktickými ukážkami
 • Validácia HTML
 • Úvod do CSS
 •  Vzťah medzi (X)HTML a CSS
 •  Vkladanie CSS štýlu do (X)HTML stránky
 • Priamo na stránke
 • Do súboru
 •  Práca s triedami a identifikátormi
 •  Rozdiel medzi blokovými (DIV, P, ...) a riadkovými elementami (SPAN)
 •  Praktická ukážka formátovanie rôznych (X)HTML tagov pomocou CSS
 • Praktická úloha na tvorbu webovej stránky
 • Štruktúra stránky
 • Hlavička
 • Menu
 • Obsah
 • Pätka
 •  Vzhľad stránky
 • Dvojstĺpcový
 • Trojstĺpcový
 • Ako sprístupniť hotovú stránku na internete
 • Čo je to doména a webhosting
 • Ako vybrať správneho poskytovateľa webových služieb
 • Práca s FTP
 • Princíp FTP
 • Kopírovanie stránky na server
 • Použitie jednoduchých programových prvkov cez JavaScript, JQuery a PHP
 • Krátky popis fungovania a praktická ukážka
 • Odkazy na vhodné zdroje na internete
 • Diskusia

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - pred školeniami pracoval ako Java a PHP programátor (referencie: www.LacneUbytovanie.sk)

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Cieľom kurzu je účastníkom kurzu ukázať ako pracovať s profesionálnym grafickým programom Adobe Photoshop so zameraním na zvládnutie základných úkonov v tomto programe ako je základná úprava obrázka, použitie jednoduchých efektov, tvorba jednoduchého letáka a fotomontáže.

Učebné osnovy kurzu:

 • Popis prostredia Adobe Photoshop
 • Panel s nástrojmi
 • Dôležitosť jednotlivých okien (história, vrstvy, ...)
 • Práca s obrázkom
 • zväčšenie/zmenšenie, orezanie, kopírovanie, klonovanie obrázku, tlačidlo čarovné laso, atď. – popis najpoužívanejších nástrojov v programe
 • Práca s textami
 • Práca s vrstvami
 •  tvorba, pomenovanie, odstránenie a dôležitosť vrstiev
 • Práca s efektami
 •  Ukážka najzaujímavejších efektov (blur efekt, ostrosť, rozostrenie)
 • Praktické cvičenia na základe priania účastníkov kurzu
 • Príprava krátkeho letáka
 • Príprava jednoduchej fotomontáže
 • Export obrázka
 • Zmena veľkosti
 • Základné informácie o typoch obrázkov a rozdiely medzi nimi /psd, jpg, png, gif/
 • Odporúčané veľkosti obrázkov, kvalita obrázka (DPI, PPI)
 • Dôležité odkazy

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak

Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov