Cloud Computing Center


 • V minulom tipe sme si predviedli ako naformátovať celé riadky červenou farbou, ak obsahujú záporné čísla 🔴. Použili sme podmienené formátovanie na celé riadky, dnes si to zopakujeme tak, že naformátujeme riadky zelenou farbou 🟢 ak obsahujú kladné čísla.

 • Dnes budeme pokračovať opäť v označovaní celých riadkov a to oranžovou farbou 🟠 a to len tie, ktoré obsahujú hodnoty v rozsahu od do. Napr. v dnešnom príklade vyfarbíme riadky 📝 s hodnotami od -3 do 5. Samozrejme neobídeme sa bez podmieneného formátovania použitím vzorca a v tom vzorci zas v použití funkcie AND. AND je práve na to, aby sme tie dve podmienky / kritéria vpísali a tie Excel vyhodnocoval pri formátovaní. Kritériami myslím práve rozsah hodnôt od -3 do 5, všetko nájdete vo videjku 🎥.

 • Táto úloha ma inšpirovala z dôvodu, že pracovníci vo firmách riešia import dát z informačných systémov, kde v číslach namiesto desatinných čiarok dostanú desatinné bodky. Cieľom je rýchlym a elegantným riešením prekonvertovať tieto "čísla" na reálne čísla. Bežne môžeme použiť nahradenie textu (Karta Home > Find&Select > Replace), ale v niektorých prípadoch môže dôjsť k výraznej zmene čísla pri jeho čísla (napr. číslo s desatinnými miestami zmení na celé).

  Práve pre tento prípad som pripravil nasledujúce makro.

 • V tomto krátkom článočku sa pozrieme na tipy ako rýchlo označiť údaje v tabuľke. Každý z nás používa myš, ja sa však zameriam na najužitočnejšie klávesové skratky.

 • Po jednom mojom osobnom počítačovom školení mala klientka nasledovný problém:
  Vytvorila v Microsoft Exceli pruhový graf, ale potrebovala automatickú zmenu farby pre každy pruh alebo presnejšie rad. Postup ja nasledovný (viď aj obrázok pod inštrukciami):

 • Na poslednom školení Microsoft Office 2010 som dostal od známeho otázku ako obmedziť zadávanie rovnakých hodnôt v stĺpci, resp. v oblasti buniek. Intuitívne ma napadla možnosť, ktorú nájdeme v karte Údaje a Overenie údajov.

 • Po niekoľkoročných skúsenostiach so školeniami v Microsoft Excel môžem napísať, že so spoločnosťami na školeniach riešime hlavne nasledovné situácie:

 • Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

  Hlavným cieľom školenia Excel je prehĺbiť vedomosti v tomto programe. Počas školenia môžu účastníci doniesť svoje tabuľky, na ktorých si ukážeme ako vyriešiť daný problém. Počítačové školenia, ktoré ponúkam, nekončia daným školením, ale ponúkam dodatočnú konzultáciu vo forme e-mailu alebo telefonátu.

  Prečítajte si najčastejšie prípadové štúdie v Exceli, ktoré prakticky školím vo firmách. Na tému Microsoft Excel píšem blog, prečítajte si prosím kliknutím sem.

  Obsah školenia Excel na základe svojich praktických skúseností delím na dve skupiny. Prvú orientujem na ľudí, ktorí majú malé (alebo aj žiadne) skúsenosti s Excelom a chcú dosiahnuť úroveň vyžadovanú v zamestnaní. Zameriavam sa na:

  • Základné operácie sčítania, odčítania, násobenia, delenia a ďalšie
  • Funkcie SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN
  • Absolútny odkaz
  • Podmienené formátovanie
  • Tvorba grafov
  • Prepojenie hárkov a zošitov
  • Úprava hlavičky a päty – vkladanie textu, obrázka (loga) a číslovanie strán
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Logická funkcia IF – na základe stavu hodnoty v bunke Excel zobrazí zodpovedajúcu hodnotu
  • Tipy a triky ako urýchliť prácu s Excelom cez klávesové skratky

  Druhá skupina ľudí sú ľudia, ktorí každodenne prakticky využívajú Microsoft Excel, majú bohaté skúsenosti a potrebujú používať Excel v spojení s praxou.

  • Vyhľadávacie funkcie VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX a MATCH, CHOOSE, INDIRECT
  • Textové funkcie TEXT, CONCATENATE, LEFT, RIGHT
  • Vnorená funkcia IF
  • Rozšírený filter
  • Vlastný formát bunky (ako zobraziť v bunke napr. kg, ks a podobne)
  • Zdieľanie a úprava tabuliek v tíme ľudí
  • Zabezpečenia hárka – skrývanie hodnôt a vzorcov buniek
  • Spájanie zošitov
  • Tvorba formulárov
  • Kontingenčné tabuľky
  • Riešiteľ
  • Záznam makra a následne použitie
  • Tvorba jednoduchého makra – vlastná funkcia
  • Programovanie makier prostredníctvom Visual Basic for Applications (Excel VBA)
  • Power Pivot a Power Query
  • Power BI
  • A ďalšie podľa potreby účastníkov

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedie: Mgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banke Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45min.)

  Miesto kurzu Excel: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Ružomberok, Zvolen, Levice, Nitra, Trnava, Trenčín, Previdza, po dohode kdekoľvek na Slovensku.

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvomkontaktu

  Poznámka:  Účastníci si môžu doniesť svoje vlastné tabuľky, na ktorých budeme aplikovať nadobudnuté vedomosti.

  Lektor vedie Excel kurz zameraný aj na Tvorbu makier v Exceli, Školenie Excel VBA, Školenie POWER BIÚvod do Power Pivot a DAX jazyka.

 • Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

  Vhodné pre všetkých záujemcov o tvorbu webovej stránky tak ako sa to v bežnej praxi robí. Účelom kurzu je oboznámiť účastníka s hypertextovým jazykom HTML a kaskádovými štýlmi CSS. Obidva jazyky tvoria základ každej webovej stránky – HTML po obsahovej stránke a CSS po grafickej stránke.

  Učebné osnovy kurzu:

  • Práca s (X)HTML kódom
  • História jazyka, rozdiel medzi verziami
  • Štruktúra a logika stránky v (X)HTML
  • Čo je tag (párový, nepárový)
  • Formátovanie textu a odsekov
  • Nadpisy H1 až H6
  • Práca s obrázkami
  • Použitie blokových elementov DIV
  • Tvorba tabuľky
  • Tvorba formulárov
  • Hypertextové odkazy (na webovú stránku, súbor, e-mail)
  •  Zoznamy
  • Číselné
  • Odrážkové
  •  Popis ďalších dôležitých tagov s praktickými ukážkami
  • Validácia HTML
  • Úvod do CSS
  •  Vzťah medzi (X)HTML a CSS
  •  Vkladanie CSS štýlu do (X)HTML stránky
  • Priamo na stránke
  • Do súboru
  •  Práca s triedami a identifikátormi
  •  Rozdiel medzi blokovými (DIV, P,...) a riadkovými elementami (SPAN)
  •  Praktická ukážka formátovanie rôznych (X)HTML tagov pomocou CSS
  • Praktická úloha na tvorbu webovej stránky
  • Štruktúra stránky
  • Hlavička
  • Menu
  • Obsah
  • Pätka
  •  Vzhľad stránky
  • Dvojstĺpcový
  • Trojstĺpcový
  • Ako sprístupniť hotovú stránku na internete
  • Čo je to doména a webhosting
  • Ako vybrať správneho poskytovateľa webových služieb
  • Práca s FTP
  • Princíp FTP
  • Kopírovanie stránky na server
  • Použitie jednoduchých programových prvkov cez JavaScript, JQuery a PHP
  • Krátky popis fungovania a praktická ukážka
  • Odkazy na vhodné zdroje na internete
  • Diskusia

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - pred školeniami pracoval ako Java a PHP programátor (referencie: www.LacneUbytovanie.sk)

  Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

  Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

 • Vyhľadávaciu funkciu VLOOKUP v ivyužijeme pri dopĺňaní údajov z jednej tabuľky do druhej. Zvážme nasledovnú tabuľku:

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov