Cloud Computing CenterUser Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Vyhľadávaciu funkciu VLOOKUP v i využijeme pri dopĺňaní údajov z jednej tabuľky do druhej. Zvážme nasledovnú tabuľku:

vyhladavacia funkcia vlookup

 

Naľavo sa nachádza tabuľka, v ktorej chýbajú v údaje v stĺpci. Napravo od nej máme tabuľku, ktorá obsahuje všetky údaje, aj tie, ktoré chceme do ľavej doplniť. Bežné kopírovanie by nám trvalo veľmi dlho (nehovoriac pri práci s tabuľkou s obrovskými dátami), pričom by mohlo dôjsť k chybovosti.

Práve na to použijeme funkciu VLOOKUP. Funkciu VLOOKUP nájdeme medzi vyhľadávacími funkciami.

 

VLOOKUP vyžaduje nasledovné argumenty:

 

Lookup_value (Vyhľadávaná_hodnota)

Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete vyhľadať v prvom stĺpci tabuľky alebo rozsahu buniek. Označujeme iba jednu bunku. V našom konkrétnom prípade označíme v neúplnej tabuľke priezvisko Baniar. To je vlastne tá hodnota, ktorú vyhľadá v úplnej tabuľke, teda v Table_array (Pole_tabuľky), viď ďalej.

 

Table_array (Pole_tabuľky)

Povinný argument. Rozsah buniek s údajmi. Môžeme použiť odkaz na rozsah buniek (napríklad A2:D8) alebo názov rozsahu. Inými slovami, označíme našu úplnú tabuľku, pričom prvý označený stĺpec musí byť práve ten, kde sa nachádza  Lookup_value (Vyhľadávaná_hodnota).

Pozn.: Úplna tabuľka sa nemusí nachádzať v rovnakom hárku, môže byť umiestnená v inom hárku alebo aj v inom zošite. Vyhľadávanými hodnotami môžu byť údaje typu text, číslo alebo logické hodnoty. Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

 

Col_index_num (Číslo_indexu_stĺpca)

Povinný argument. Číslo stĺpca v argumente Table_array (Pole_tabuľky), z ktorého vráti funkcia zodpovedajúcu hodnotu. V našom prípade zadáme hodnotu: 3

Číslo stĺpca sa počíta od miesta, v ktorom sme označili tabuľku (viď Table_array (Pole_tabuľky)). V našom prípade sme v pole_tabuľky označili tabuľku od stĺpca E, teda sa jedná o prvý stĺpec, preto je číslo stĺpca: 1. Chceme však vrátiť hodnotu zo stĺpca G, ktorý je tretí v poradí, preto číslo stĺpca: 3

 

Range_lookup (Vyhľadávanie_rozsahu)

Voliteľný (nepovinný) argument. Jedná sa o logickú hodnotu (TRUE alebo FALSE), ktorá určuje, či má funkcia VLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu. Ak použijeme FALSE, funkcia VLOOKUP nájde úplnú zhodu. Ak použijeme TRUE (alebo nevyplníme) VLOOKUP nájde najbližšiu rovnú alebo nižšiu hodnotu. V tomto prípade musia byť však údaje zoradené od najmenšieho po najväčšie.

Riešenie v našom prípade

=VLOOKUP(A2;$E$2:$K$26;3;FALSE)

Poznámka: Oblasť buniek, v ktorej hľadáme (Pole_tabuľky) sme zafixovali klávesou F4, viac v článku Absolútny odkaz v i (fixácia bunky) - práca s konštantou

Poznámka k praktickému používaniu VLOOKUP: Vyhľadávacia hodnota by mala byť jedinečná! V našom prípade kvôli jednoduchosti sme použili priezvisko, to však nie je vhodný príklad. V prípade ak by sme mali v úplne tabuľke (Table_array (Pole_tabuľky)) rovnaké priezviska, tak VLOOKUP by nikdy "nedošiel" k druhému priezvisku, pretože to prvé spĺňa vyhľadávanie.

V praxi určite existujú prípady, keď vyhľadávacia hodnota nie je nájdena (vtedy dostávame hlášku #NEDOSTUPNÝ), to je možné ošetriť napr. funkciou IFERROR. O nej si napíšeme niekedy neskôr :)

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov