Cloud Computing CenterUser Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Podmienené formátovanie použijeme v prípade ak potrebujeme údaje v tabuľke (aj kontingenčnej) vizuálne (napr. farebne) odlíšiť podľa nami zadaného kritéria. Napr. chceme v tabuľke kníh farebne (červenou) označiť všetky knihy, ktoré majú viac ako 300 strán.

Tabuľka vyzerá nasledovne:

Tabuľka - Knižnica

Tabuľku si môžete stiahnuť kliknutím sem.

V prvom kroku musíme označiť bunky. V druhom kroku prejdeme do ponuky Podmienené formátovanie a zvolíme možnosť Pravidlá zvýrazňovania buniek a potom Väčšie ako ... 

Pravidlá zvýrazňovania buniek - Podmienené formátovanie v Microsoft Excel

kde zadáme 300 a vpravo farbu textu, výplne, orámovanie alebo aj typ hodnoty bunky.

Väčšie ako - Podmienené formátovanie v Microsoft Excel

Tieto pravidlá môžeme kedykoľvek upravovať/kumulovať/odstrániť a nájdeme ich v ponuke Podmienené formátovanie a Spravovanie pravidiel.

spravca pravidiel podmieneneho formatovania microsoft excel

Ďalšími zaujímavými možnosťami v ponuke Podmienené formátovanie je použitie napr. Údajové pruhy, Farebné škály alebo Množiny ikon, pri ktorých sú údaje vizuálne odlíšené veľkosťou pruhu (podobne ako pri grafe), resp. farebne napr. od studených (najnižšie hodnoty) až po teplé farby (najvyššie hodnoty), resp. ikonkami charakterizujúce pokles, nárast alebo útlm.

Množiny ikon - Podmienené formátovanie v Microsoft Excel

Tak trochu nevýhodou takéhoto podmieneného formátovania je to, že farebne sú odlíšené len označené bunky. V prípade ak chceme farebne odlíšiť celé riadky je potrebné použiť v pravidle použitie vzorca.

Vysvetlíme si ako na to :)

V prvom kroku označíme tabuľku údajov okrem prvého riadka (ak je prvý riadok hlavička tabuľky).

Označená tabuľka bez hlavičky v Microsoft Excel 

Potom prejdeme do ponuky Podmienené formátovanie a zvolíme možnosť Nové pravidlo. Ďalej označíme možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať a nižšie zadáme vzorec. Napr. ak máme v stĺpci F čísla strán kníh a chceme farebne vymedziť knihy nad 300 strán, tak zadáme vzorec =$F2>300 a nezabudneme na zvolenie vhodného formátu (tlačidlo Formát pod vzorcom). Použitím značky $ (fixovanie) sme zabezpečili, že Excel bude hodnotiť iba stĺpec F a to všetky riadky (2-tka nie je fixovaná, lebo je to hlavička tabuľky), tak ako ukazuje nasledovná tabuľka:

Použitie vzorca v podmienenom formátovaní - Microsoft Excel

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov