Cloud Computing CenterUser Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

V nasledujúcich riadkoch si v skratke predstavíme na čo slúžia Power Query, Power Pivot, Power View a 3D mapy. Na začiatku si povieme niečo o Power Pivot.

Power Pivot sa prvýkrát objavil v Microsoft Excel 2010 ako (bezplatný) doplnok (odkaz na stiahnutie pre verzie Excel 2010 a 2013 nájdete na adrese https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg413462(v=sql.110).aspx) a od verzie 2016 je Power Pivot štandardnou súčasťou vybraných verzií Excel 2016 a to Office 365 ProPlus, Office Professional Plus, Excel 2016 (ako samostatne inštalovanou aplikáciou) a po novom aj v Office 2016 Professional.

Niekoľko jednoznačných výhod, ktoré ponúka Power Pivot:

    • Možnosť naimportovať nieľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (import zabezpečuje Power Query, ktorý je taktiež štandardnou súčasťou Excel 2016 a nájdeme ho v karte Údaje > Nový dotaz /Data > New Query/). Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions)

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 01

  • PowerPivot ponúka rýchlu analýzu a výpočty aj pri veľkom množstve dát (milióny riadkov), tak akoby pracoval iba s niekoľkými
  • Možnosť importovania a kombinovania rôznych zdrojov dát ako sú relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu
  • Bezpečnosť a správa - Power Pivot Management Dashboard sprístupňuje administrátorom možnosť monitorovať a spravovať zdieľané aplikácie jednotlivými používateľmi a zároveň zaistiť ich bezpečnosť, vysokú dostupnosť a výkon
  • Zároveň sprístupňuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions). Jedná sa o nový „vzorcový“ jazyk podobný bežným vzorcom a funkciám Excelu, ktorý dokáže sofistikovanejšie a komplexnejšie zoskupovať, počítať a analyzovať veľké množštvo dát

Ak by som to mal zhrnúť v skratke: Power Pivot, resp. Power Query, ktorý je štandardnou súčasťou Excel 2016 využijeme v prípade, že potrebujeme spracovať (napr. zjednodušene povedané vynechať prebytočné stĺpce alebo riadky, nahradiť desatinné bodky za čiarky, konsolidovať /zlúčiť/ údaje a pod.) efektívne veľké množstvo údajov (aj dávkovo bez nejakého významného zaťaženia Excelu). Tie následne môžeme prepojiť (vytvoriť relácie) prostredníctvom dátového modelu (to už zabezpečuje priamo Power Pivot). To pripomína prácu s databázami, ak máte skúsenosti s Microsoft Access, tak tu sa nájdete. Ide o to, aby sme v konečnom dôsledku nahradili tak trochu neflexibilný VLOOKUP.

powerpivot data model

V Power Pivot prepojených aj neprepojených údajoch dokážeme vytvoriť ďalšie výpočty vo forme výpočtových stĺpcoch (calculated fields) a mierky (measure). Konečným výsledkom sa stáva kontingenčná tabuľka, v ktorej urobíme dodatočné analýzy. 

Mierku môžeme ďalej využiť na ďalšiu analýzu a v kontingečnej tabuľke máme možnosť priradiť tzv. Kľúčový ukazovateľ výkonu (Key performance indicator - KPI). KPI predstavujú v prostredí Power Pivot vizuálne ukazovatele (farebné škály, šípky, kruhy) s ohľadom na očakávaný cieľ a rozsah sledovaných údajov.

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 05

Pekný vizuálny výstup spravíme prostredníctvom Power View. Power View ponúka možnosť interaktívneho skúmania, vizualizácie a prezentáciu údajov a napomáha tvoriť intuitívny report ad-hoc.

power view microsoft

Zdroj obrázka: http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/0361.rs_5F00_CresAllUp.jpg

Príp. reprezentácie údajov naviazaných na geografické údaje je vhodnejšie používanie 3D mapy (čo je taktiež súčasťou verzie Excel 2016).

co su powerpivot powerquery powerview 3dmapy 06

Zdroj obrázka: https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio4-jm67fYAhXNYVAKHTLlD_QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblogs.office.com%2Fen-us%2F2013%2F09%2F25%2Fpower-map-for-excel-earns-new-name-with-significant-updates-to-3d-visualizations-and-storytelling%2F&psig=AOvVaw2HwvQRJ-lHWcgdGzUCq89O&ust=1514933119574076

Vyzerá to tak, že Excel postupne nadobúda funkcionalitu známu z jednoduchých databáz ako je napr. Microsoft Access. Je to logický krok, ktorý výrazne zefektívni prácu s dátami, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Možno VLOOKUP čakajú horšie časy :).

Mnoho ďalších podrobných informácií môžete nájsť aj v mojej knihe Microsoft Office 2016 - Podrobná užívateľská příručka.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov