Cloud Computing Center


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pri vyhodnocovaní vzorcov nám môže Excel vypísať chybu namiesto očakávaného výsledku. Excel nás upozorní chybovou hláškou. V bunke v ľavom hornom rohu nájdeme zelený trojuholník a naľavo výkričník v žltom kosoštvorci. Ak počkáme chvíľu kurzorom myši (neklikáme), Excel nám zobrazí bližší popis.

 Ukážka chýb s vysvetlením
 

A

B

C

D

E

1

Hodnota1

Hodnota2

Chyba

Použitý vzorec

Poznámka

2

1

A

#HODNOTA!

=A2+B2

Sčítavame číslo s textom

3

2

0

#DELENIENULOU!

=A2/B2

Delenie nulou

4

3

1

#NÁZOV?

=SUMA(A4:B4)

Neexistujúci názov funkcie

5

   

#ODKAZ!

=SUM(SheetName!A2:F15)

Odkazujeme na neexistujúci hárok s názvom SheetName

6

   

#NEDOSTUPNÝ

=VLOOKUP("P106";B:B;2;FALSE)

Funkcia VLOOKUP nenašla hľadanú hodnotu v stĺpci B

7

-1

 

#ČÍSLO!

=SQRT(A7)

Odmocňujeme z negatívneho čísla

8

4

2

#NEPLATNÝ!

=A8 B8

Odkazujeme na nepretínajúce oblasti, resp. sme použili nesprávny operátor oblasti v (tomto prípade sme zabudli na + medzi bunkami)

 

Existuje ešte jedna špeciálna chyba s podtitulom Cyklický odkaz. Predstavme si situáciu, keď potrebujeme sčítať hodnoty buniek A1 s B1, pričom výsledok sčítania vložíme do bunky C1. V bunke C1 použijeme funkciu SUM, pri ktorej neoznačíme len oblasť A1:B1, ale zahrnieme aj C1 (čiže takú bunku, v ktorej chceme zobraziť výsledok sčítania).

{youtube}

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

Vrelo odporúčam:
www.akopredavat.sk- užitočné tipy na zvýšenie predaja

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov