Cloud Computing Center


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Vlastný zoznam využijeme pri automatickom doplňovaní údajov, ktoré potrebujeme často využívať. Takúto možnosť využívame pri dopĺňaní dní alebo mesiacov, kde stačí vpísať jeden záznam a "ťahaním" nám Excel doplní ďalšie (napr. stačí ak do bunky vpíšeme Pondelok, potom pri kopírovaní dostávame aj ďalšie dni). Excel nám ponúka možnosť vytvoriť automatické zoznamy, jedinou podmienkou je, že si údaje musíme vytvoriť vopred. Postup je nasledovný: Prejdeme do backstage („karty“) File (Súbor) a vyberieme Options (Možnosti).  V otvorenom okne Excel Options (Program Excel - možnosti) naľavo vyberieme Advanced (Rozšírené). Medzi veľkým množstvom možností napravo na konci nájdeme tlačidlo Edit Custom Lists... (Upraviť vlastné zoznamy...)

Automatické dopĺňanie údajov v Microsoft Excel

Naľavo v otvorenom okne Custom Lists (Vlastné zoznamy) vidíme zoznamy, ktoré Excel implicitne obsahuje a zároveň zoznamy už vytvorené. Nový zoznam vytvoríme zvolením naľavo NEW LIST (NOVÝ ZOZNAM)Add (Pridať).

Automatické dopĺňanie údajov v Microsoft Excel - hotový zoznam

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov