Cloud Computing Center


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

V niektorých prípadoch pri prepájaní dvoch tabuliek nemáme k dispozícii jedinečný identifikátor o ktorý by sme sa mohli „odraziť“. Riešenie by mohlo byť vo vytvorení jedinečného identifikátora spájaním údajov v stĺpcoch (tie napr. obsahujú opakujúce sa údaje).

Zoberme si nasledujúci príklad.

Do tabuľky vľavo (vybrani-dodavatelia-tepla.xlsx) potrebujeme doplniť Cena tepla (stĺpec D) a to z tabuľky napravo (dodavatelia-tepla-vsetci.xlsx, zo stĺpca I). Či už použijeme VLOOKUP alebo dátový model v Power Pivot je dôležité mať jedinečný identifikátor pomocou ktorého budeme prepájať. V našom prípade to nemáme, takýto identifikátor by sme si však mohli vytvoriť napr. zlučovaním jednotlivých stĺpcov.

Tabuľka vybrani-dodavatelia-tepla.xlsx do ktorej budeme dopĺňať vyzerá nasledovne (sťahujte kliknutím sem):

ako vytvorit jedinecny identifikator 01

Tabuľka dodavatelia-tepla-vsetci.xlsx z ktorej budeme vyberať údaje (sťahujte kliknutím sem):

ako vytvorit jedinecny identifikator 02

Takže „spojíme“ stĺpce Spoločnosť, Odberné miesta, Fixná zložka ceny do nového stĺpca. Takýto stĺpec musíme pridať do jedného aj druhého zošita. V našom prípade v súbore vybrani-dodavatelia-tepla nájdeme v stĺpci A vzorec =B2&C2&D2 a v súbore vsetci-dodavatelia-tepla sme v stĺpci A použili vzorec =B2&G2&I2

Poznámka: Namiesto znaku & môžeme použiť funkciu CONCATENATE, resp. od novej verzie Excel 2016 funkciu CONCAT.

Výsledný VLOOKUP, ktorý „vytiahne“ hodnoty zo zdrojovej tabuľky (vsetci-dodavatelia-tepla) bude vyzerať v cieľovej tabuľke (vybrani-dodavatelia-tepla) nasledovne:

ako vytvorit jedinecny identifikator 03

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov