Cloud Computing CenterUser Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ak pri prepájaní dvoch tabuliek pomocou dátového modelu v Power Pivot nemáme k dispozícii jedinečný identifikátor, potom by sme si ho mohli vytvoriť spájaním existujúcich stĺpcov.

Zoberme si nasledujúci príklad.

V tabuľke vľavo (vybrani-dodavatelia-tepla.xlsx, sťahujte kliknutím sem) potrebujeme doplniť a ďalej spracovať Cena tepla (stĺpec D). Tieto údaje prostredníctvom dátového modelu môžeme získať z tabuľky dodavatelia-tepla-vsetci.xlsx, zo stĺpca I (sťahujte kliknutím sem). Či už použijeme VLOOKUP alebo dátový model v Power Pivot je dôležité mať jedinečný identifikátor pomocou ktorého budeme prepájať. V našom prípade to nemáme, takýto identifikátor by sme si však mohli vytvoriť napr. zlučovaním jednotlivých stĺpcov. 

ako vytvorit jedinecny identifikator 02

ako vytvorit jedinecny identifikator 02

Postup si ukážeme v Excel Power Pivot.

Začneme importovaním a úpravou prvého súboru vybrani-dodavatelia-tepla (Data > New Query > From Workbook).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 01

Pri importe môžeme hneď zvoliť Edit.

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 02

Následne ich v Power Query Editor upravíme, čiže doplníme stĺpec ID, kde spojíme Spoločnosť, Odberné miesta, Fixná zložka ceny do nového stĺpca.

V Power Query Editor preto prejdeme do karty Add Column a zvolíme Custom Column.

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 03

Pre Custom Column zadáme nový názov (ID). V Custom colum formula: použijeme formálny zápis vychádzajúci z jazyka Power Query M podľa obrázka nižšie:

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 04

Na spájanie buniek sa používa znak &, tak ako to poznáme z bežného Excelu. Všimnime si, že pre stĺpec [fixná zložka ceny tepla], ktorý obsahuje čísla sme museli použiť Power Query M funkciu Number.ToText, ktorá prekonvertuje číslo na text, ináč by sme dostali chybu.

Po potvrdení OK, máme k dispozícii nový stĺpec, ktorý môžeme „ťahaním“ presunúť kdekoľvek. Nezabudnime danú zmenu uložiť (Home > Close & Load).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 05

Postup importu a doplnenia stĺpca ID zopakujeme aj pre druhý súbor vsetci-dodavatelia-tepla.

Dôležité: Pri importe, resp. úprave zošita v Query Editor-e vsetci-dodavatelia-tepla je potrebné nastaviť prvý riadok ako hlavičku (príkaz Use First Row as Headers kliknutím do piktogramu šípky naľavo od ABC Column1).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 06

Následne nezabudnime obidve upravené tabuľky vhodne nazvať (karta Design a úplne vľavo nájdeme Table Name):

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 07

V našom prípade sme použili názvy vybrani_dodavateliadodavatelia_vsetci.

Teraz ich postupne pridáme do dátového modelu. Pre každú naformátovanú tabuľku zvolíme Add to Data Model a to v karte Power Pivot.

Power Pivot for Excel to vyzerá nasledovne:

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 08

Zostáva nám tabuľku vhodne prepojiť a na to napr. použijeme Diagram View v karte Home. Prepojíme obidve tabuľky cez stĺpec ID napr. ťahaním (ťaháme ID od vybraní_dodavatelia do IDdodavatelia_vsetci).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 09

Tým, že sú už tabuľky prepojené, môžeme vytvoriť kontingenčnú tabuľku (Home > PivoTable) a robiť ďalšie analýzy prostredníctvom nej ?.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov