Cloud Computing Center


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  • Psychická záťaž, záťažové situácie – stres, frustrácia, deprivácia, problémové situácie, konflikty a ich zvládanie.
  • Zdroje zvládania stresu: vnútorné (osobnostné charakteristiky, odolnosť) a vonkajšie (situačné charakteristiky, sociálna opora atď.).
  • Stratégie zvládania stresu – efektívne a neefektívne stratégie.
  • Syndróm vyhorenia a jeho prevencia.
Vzdelávanie bude prebiehať v kombinovanej podobe a to: interaktívna prezentácia problematiky, diskusia s účastníkmi školenia k jednotlivým témam, využívanie sebaposudzovacích nástrojov k stresu, jeho zvládania, ale tiež osobnostných charakteristík účastníkov. Cieľom vzdelávania je lepšie porozumenie problematiky v aplikáciách na problémy účastníkov, lepšie sebapoznanie a lepšia orientácia v efektívnych stratégiách zvládania stresových situácií.

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov