Cloud Computing CenterUser Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Sociálna interakcia v malých skupinách (formálnych aj neformálnych);
  • Štýly sociálneho správania (agresia, empatia, hostilita, prosociálnosť);
  • Asertívne správanie – jeho podstata, agresívne a pasívne správanie, manipulácia;
  • Asertívne práva a asertívne zásady;
  • Komunikačné zručnosti a poskytovanie voľných informácií, otvorená a uzavretá komunikácia;
  • Techniky asertivity: pokazená gramofónová platňa, negatívna asercia, otvorené dvere.
Kurz prebieha kombinovanou formou, v úvode získajú účastníci základné informácie týkajúce sa asertivity, potom nasleduje diagnostická časť a samotný tréning asertívneho správania s využitím známych techník asertivity.

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov