Cloud Computing Center


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Pri  kopírovaní údajov niekedy potrebujeme vložiť údaje na iné (alebo aj rovnaké) miesto upraveným spôsobom (napr. potrebujeme odstrániť formátovanie buniek alebo hodnoty bez vzorcov a pod.).

Po skopírovaní údajov (napr. cez CTRL + C) následne cez pravé tlačidlo myši na mieste vloženia vidíme príkazy, ktoré patria ku skupine Možnosti prilepenia. 

V nasledujúcom zozname si vysvetlíme, čo urobí konkrétna možnosť zo skopírovaných hodnôt (nazveme ich zdroj) a ich vložení do tabuľky (vložené hodnoty nazveme ako cieľ).

Prilepiť (L). Cieľ je rovnaký ako zdroj (obsahuje aj vzorce). Skopírovaný obsah okrem šírky stĺpcov a výšky riadkov ostane identický.

Hodnoty (H). Cieľ obsahuje iba hodnoty zdroja (neobsahuje vzorce)

Vzorce (V). cieľ rovnaký ako zdroj ale bez formátovania (obsahuje aj vzorce).

Formátovanie (F). Cieľ obsahuje iba formátovanie zdroja

Transponovať (T). Cieľ rovnaký ako zdroj, dôjde však k zámene stĺpcov za riadky a riadky za stĺpce

Prilepiť prepojenie (R). Hodnoty cieľa sú prepojené so zdrojom

Ďalšie možnosti nájdeme, keď v kontextovom menu zvolíme Prilepiť špeciálne.

Ponechať šírky stĺpcov zdroja (O). Cieľ zachová šírku stĺpcov zdroja

Poznámka: V praxi sa často používa Hodnoty. Pri tomto použití prilepené údaje neobsahujú vzorce. To sa hodí v prípade ak by sme chceli v skopírovaných bunkách odstrániť napr. prepojenie na iné bunky. Nevýhoda je jednoznačná – stratíme vzorce, ku ktorým sa už spätne nedokážeme dostať.

{youtube}

Nájdete ma aj na

youtube logo male

Prihlásenie

About Jan Zitniak

Jan ZitniakFor over 11 years Jan Zitniak has been a professional instructor concentrating on Microsoft Office. He holds an international Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert certificate and has written several books discussing Microsoft Office.

obalka microsoft excel for intermediates

I'm author of books Microsoft Excel 2019 for intermediates, Microsoft Excel 2019 for beginners (for free, download here), Microsoft Outlook 2013 Jednoduše (translated to czech language), Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka (translated to czech language).

The information mentioned in the books comes from practical experience he obtained at such large companies as T-Systems, BSH Bosch and Siemens, Veolia, Magneti Marelli, Coavis, National Bank of Slovakia and many others.

If you like my website you can support me by buying my book on Amazon clicking here.

Excel.online - simple Excel online

Simple online Excel with many examples - Excelo.online

Excelo.online is a project for students, teachers, lecturers and other people who want to learn Excel online. Many Excel exercises available there.

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov